woensdag 23 maart 2011

Toch maar AIS aangeschaft.

Aangezien de prijzen van AIS ontvangers de laatste tijd flink gedaald zijn hebben we er 1 aangeschaft. Voor ons vertrek hebben we deze aanschaf overwogen, maar we wisten dat we na de Straat van Gibraltar minder zeescheepvaart tegen zouden komen. Nu we plannen hebben om volgend jaar de Middellandse Zee te verkennen is de AIS een veilige aanvulling.

Wat is AIS? AIS is de afkorting van Automatic Identification System ofwel automatisch identificatiesysteem. Het systeem is gebaseerd op transpondertechnologie. Hiermee wordt de veiligheid van scheepvaart op zeeën en binnenwateren verhoogd. Een AIS-zender op een schip zendt, met regelmatige tussenpozen, de positie, de koers, de snelheid en de MMSI (het unieke maritieme identificatienummer) uit. Een AIS-ontvanger decodeert deze signalen en presenteert ze normaal gesproken op een beeld- of radarscherm. Het bereik van AIS is zo'n dertig tot veertig kilometer.
We stellen onze software op onze laptop zo in dat zodra een schip binnen een straal komt of ramkoers heeft er bellen af gaan;) Op deze manier kunnen we dat desbetreffende schip oproepen om te vragen wat zijn intentie is.

Zaterdag is het zover. Aan de ene kant verheugen we ons om weer op de boot te zijn en verder te reizen en van de andere kant MOETEN we weer afscheid nemen en de kids missen. Het was echt weer een supertijd in Nederland! Het mooie weer speelde natuurlijk ook mee, maar we hebben een heerlijke tijd doorgebracht bij onze kids, vrienden en familie.