dinsdag 10 januari 2012

Herstelt.

Nu na een week kunnen we wel zeggen dat we herstelt zijn van de tocht. We hebben weer zin in het ondernemen en genieten weer. Natuurlijk hebben we steeds elke dag onze dagelijkse bezigheden die nu veel meer tijd in beslag nemen dan normaal. Het stroomt hier flink, soms wel 4 knopen! Ons bb-motortje moet flink werken om of aan wal te komen of op de boot.
Maandag belde de tandarts, we konden meteen komen. Fred (zelf tandarts) en Marian zijn mee gegaan. Als eerste werd een foto gemaakt van de kies en daarna bekeken. Tussentijds verwijderde de tandarts wat tandsteen en werd  overlegd wat nu de beste oplossing was. Na wijs beraad werd besloten alles zo te laten en als we  in Nederland komen, verdere maatregelen te nemen. De factuur viel mee..........0 euro!
Paramaribo is een echt een prachtige stad, dus we willen meer en meer zien. We hebben weer heel wat kilometertjes gelopen en dus ook veel gezien.